Dossiers pédagogiques „Literaresch Welten“

Éducation/Sensibilisation
Matériel pédagogique

D’Anthologie Literaresch Welten, eng Publikatioun, déi lëtzebuergesch, däitsch a franséisch Texter vu lëtzebuergeschen Auteuren regruppéiert, koum 2012 eraus a läit als Klassesaz an alle Schoulen vum ESC an ESG. Zënter 2016 presentéieren de CNL an de SCRIPT didaktescht Material zu verschiddenen Texter aus dëser Anthologie.
Dëst Material gëtt den Enseignanten gratis als Mapp oder als .pdf zur Verfügung gestallt. Dozou gehéiert eng Lektür vum Text als .mp3, eng literaresch Analys, eng kuerz Situéierung vum Text am Kontext vum Unterrecht, Aarbechtsblieder, Tafelbiller, Kopéiervirlagen, zousätzlech Texter.
Gläichzäiteg bitt de Centre national de littérature och eng Rei vu Formations continues zur Literatur vu Lëtzebuerger Auteuren am Enseignement secondaire un.

Bis elo sinn erauskomm:
Guy Helminger: Theater (Zu enger Kuerzgeschicht aus dem Band Etwas fehlt immer, den 2005 am Suhrkamp Verlag erauskoum)
Joseph Funck: Kleines Schicksal (uur Ufankspassage vun dësem Roman, den 1934 fir d’éischt erauskoum)
Jean Portante: Mrs Haroy ou la mémoire de la baleine (zu zwee Passagen aus dësem Roman vun 1993)
Lambert Schlechter : Le murmure du monde et autres fragments (zu engem Extrait vun dësem Text aus dem Joer 2006)

2018 kënnt eraus
Hugo Gernsback: Ralph 124C 41+ (zur Science-Fiction-Literatur vum Hugo Gernsback – de Roman Ralph 124C 41+ ass vun 1911/12)
Weider Dossieren zu Georges Hausemer, Marie-Henriette Steil, Margret Steckel a Paul Palgen.

Lieu
Producteur/porteur du projet
Centre national de littérature
2, rue Emmanuel Servais
7565 Mersch
Contact
Centre national de littérature
info@cnl.public.lu
+352 326955-1
Carnets de notes de Lambert Schlechter © Lambert Schlechter
Guy Helminger - Foto Paolo Leoni © CNL
Amazing Stories by Hugo Gernsback
Carte poétique de Jean Portante - Dessin de Jérôme Séjourné (Atelier Perluette) d'après une idée de Corina Ciocarlie © CNL
Illustration von Albert Kaiser 1938 vermutilch als Entwurf für das Titelblatt von Joseph Funcks Erzählung Kleines Schicksal Collection CNL