Dossiers pédagogiques „Literaresch Welten“

Éducation/Sensibilisation
Livre, Matériel pédagogique

D’Anthologie Literaresch Welten, eng Publikatioun, déi lëtzebuergesch, däitsch a franséisch Texter vu lëtzebuergeschen Auteuren regruppéiert, koum 2012 eraus a läit als Klassesaz an alle Schoulen vum ESC an ESG. Zënter 2016 presentéieren de CNL an de SCRIPT didaktescht Material zu verschiddenen Texter aus dëser Anthologie. Dëst Material gëtt den Enseignanten gratis als Mapp oder als .pdf zur Verfügung gestallt. Dozou gehéiert eng Lektür vum Text als .mp3, eng literaresch Analys, eng kuerz Situéierung vum Text am Kontext vum Unterrecht, Aarbechtsblieder, Tafelbiller, Kopéiervirlagen, zousätzlech Texter.

Bis elo sinn erauskomm:

  • Guy Helminger Theater (Zu enger Kuerzgeschicht aus dem Band Etwas fehlt immer, den 2005 am Suhrkamp Verlag erauskoum)
  • Joseph Funck Kleines Schicksal (Zur Ufankspassage vun dësem Roman, den 1934 fir d’éischt erauskoum)
  • Jean Portante Mrs Haroy ou la mémoire de la baleine (Zu zwee Passagen aus dësem Roman vun 1993)
  • Lambert Schlechter Le murmure du monde et autres fragments (Zu engem Extrait vun dësem Text aus dem Joer 2006)
  • Hugo Gernsback Ralph 124C 41+ (Zur Science-Fiction-Literatur vum Hugo Gernsback – de Roman Ralph 124C 41+ ass vun 1911/12)
  • Mee 2018: Georges Hausemer Nepal / Zirkusluft, rätselhaft (Zu enger Reeserzielung, déi an de Kontext vun der Reesliteratur gestallt gëtt)

Gläichzäiteg bitt de Centre national de littérature mam IFEN och eng Rei vu Formations continues un:

23. Abrëll 2018, 15:00-18:00: Hugo Gernsback – „Vater der Science Fiction“
25. Abrëll 2018, 15:00-18:00: La littérature francophone luxembourgeoise à l’école – Jean Portante et Lambert Schlechter
9. Mee 2018, 15:00-18:00: Reiseliteratur im Deutschunterricht – Die Texte Georges Hausemers

Lieu
Producteur/porteur du projet
Centre national de littérature
2, rue Emmanuel Servais
7565 Mersch
Contact
Centre national de littérature
info@cnl.public.lu
+352 326955-1
Image © GR-ink
Image © GR-ink
Image © GR-ink
Image © GR-ink
Image © GR-ink
Image © GR-ink
Image © GR-ink
Image © GR-ink
Image © GR-ink
Image © GR-ink