De Silo

18 décembre 2018 - 28 mars 2019
Éducation/Sensibilisation
Exposition, Visite guidée

Zenter 60 Joer steet zu Miersch mëtten am Zentrum vum Land ee bizzaren Objet. All Leit déi op Miersch kommen gesinn e scho vu Wäitem. En ass net ze iwwersinn. A fréier huet een en och nach geroch, jee nodeems wéi de Wand geblosen huet. Mee wat ass dat Gebai eigentlech? Eng Kathedral, e Bunker fir Atomrakéiten, riseg Uergelpäifen, eng modern Skulptur? Nee, et ass einfach nëmmen e Silo. E kritt elo gläich seng 60 Joer, an dann ass et fäerdeg. E soll geschwënn verschwannen.

Am Kader vun der „Année Européenne du Patrimoine 2018“ wëlle mir dëst „national Monument“ fir déi nächst Generatiounen erhalen a valoriséieren. Mat Hëllef vun der Fotografie wëlle mir e méiglechst kompletten Inventaire vun de bestoende Gebaier op eng artistesch Manéier realiséieren. An Zesummenarbecht mam CAPEL Centre d’Animation Pédagogique et de Loisirs vun der Stad Lëtzebuerg.

Visite guidée mat däitscher Gebärdesprooch zum Thema Silo de 14. März um 18h30.

Horaire
18 décembre 2018 - 28 mars 2019 15h00 - 17h00
Lieu
Mersch
Producteur/porteur du projet
Mierscher Kulturhaus
rue G.D. Charlotte 53
7520 Mersch
Contact
Kremer, Karin
junsen@kulturhaus.lu
+352 26 32 43 1